Vítejte na stránkách e-ForMan

V současnosti probíhající změny v klimatu ale i ve společnosti se velmi rychle odráží i v lesním hospodářství. To musí velmi dynamicky na tyto změny reagovat. K jeho dlouhodobému charakteru jsou ale často některé změny velmi těžko proveditelné a lesní hospodář musí mít své rozhodnutí velmi dobře podloženo exaktními daty, aby mohl zajistit dlouhodobou trvalost hospodaření na němu svěřených porostech.

Systémy pro podporu rozhodování

Systémy pro podporu rozhodování dokáží velmi rychle a exaktně podpořit finální rozhodnutí vlastníka či lesního hospodáře

Sběr a analýza dat

Efektivní sběr informací o stavu lesa a jejich následná analýza musí kontinuálně probíhat v jakkoliv velkém vlastnickém celku

Modelování a změna klimatu

Strategická a taktická rozhodnutí jsou založena na dlouhodobých prognózách vývoje stavu lesa.

Čím přesnější bude prognóza, tím kvalitnější může být rozhodnutí

Výstupy a produkty

Projekty

Výsledky a výstupy prezentované na stránkách e-ForMan.cz byly vytvořeny na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze v rámci zde uvedených projektů.

Kontaktujte nás

 

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.

Katedra hospodářské úpravy lesa FLD ČZU v Praze

 

marusak@fld.czu.cz

 

 

doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

Katedra hospodářské úpravy lesa FLD ČZU v Praze

 

hlasny@fld.czu.cz

 

 

Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Katedra hospodářské úpravy lesa FLD ČZU v Praze

 

kasparj@fld.czu.cz