Adaptace hospodaření ve smrkových porostech za změnu klimatu

O metodice

Navrhovaná adaptační opatření směřují v první řade k podpoře bezpečnosti a kvantity produkce a jsou diferencována podle cílových hospodářských souborů (CHS). Podle současného zastoupení smrkových (SM) porostů byla doporučení zpracována pro CHS 43, 45, 53, 55, 73 a 75, a týkají se porostních typů „SM běžné kvality“ ve smyslu Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 83/1996 Sb. Doporučení jsou dále diferencována podle současného zastoupení smrku v porostech. Pro jednoduchost byly vymezeny dvě kategorie – nad 70 % a do 70 %. Navrhovaná opatření nepředstavují návod pěstování porostů od jejich založení po obmýtí, ale doporučují jak v současnosti přistupovat k porostem v různých věkových fázích. Pěstební doporučení jsou zpracována tak, aby v nich byly zahrnuty všechny věkové fáze smrkových porostů, tj. kultury/nárosty, mlaziny, dospívající a dospělé porosty. Do modelu se lze zapojit v jakékoliv věkové fázi podle současného stavu SM porostu a postupovat podle popsaného opatření

 

Opatření jsou koncipovaná jako preventivní, směřující k postupné adaptaci stávajících smrkových porostů na změnu klimatu. Jejích účelem není stabilizace porostů s výrazně zhoršeným zdravotním stavem nebo s probíhající kůrovcovou kalamitou.

Výsledný charakter použitých adaptačních opatření je kombinací úpravy doby obmýtí a změny dřevinné skladby, přičemž o převaze jednoho nebo druhého směru je možné rozhodnout na základě současného stavu porostů nebo cílů hospodaření.

Rozhraní webové aplikace zpřístupňující uživatelsky příznivou formou doporučené postupy managementu smrkových porostů, podporující adaptaci na změnu klimatu

Výpis informací ohledné doporučených způsobů managementu pro cílový hospodářský soubor 43, zastoupení smrku v porostu do 70 %, růstovou fázi nárostu. Blok 1 znázorňuje sekci pro definici vyhledávacích kritérií. Blok 2 informuje o obecných informacích pro daný CHS (očekávané dopady změny klimatu, souhrnná charakteristika adaptačních opatření a požadovaná struktura cílového porostu). Blok 3 informuje od opatřeních z oblastí pěstování lesa a blok 4 o doporučeních ohledně úpravy doby obmýtí pro jednotlivé dřeviny