Název projektu: Výzkumný projekt Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie, (PROCLIM) (NAZV – QJ1220316)
Doba řešení: 2014-2017
Účastníci projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Vojenské lesy a statky ČR, s. p.