Adaptace        
Aplikace je výsledkem řešení projektu NAZV ProClim a poskytuje informace o doporučených způsobech managementu  smrkových porostů v České republice tak, aby byla podpořena jejich adaptace na změnu klimatu. Opatření se týkají jak změny dřevinné skladby tak i úpravy doby obmýtí. 
Kalibrace
Pro podporu využívání modelu Sibyla v České republice byla vytvořena web-mapová aplikace, která uživateli na základě souřadnic porostu a některých doplňujících formací poskytne údaje pro definici daného stanoviště v modelu, jakož i kalibrační koeficienty pro danou dřevinu.                                                                             .